تماس با تک ستاره ایرانیان

آدرس : چهارراه اسلامبول ،خیابان فردوسی ،نرسیده به منوچهری
کوچه طاهری پلاک ۸ واحد اول شرقی
شماره تماس :۳۶۶۱۱۹۵۳ -۳۳۱۱۶۷۰۲
شماره موبایل: ۰۹۱۲۴۷۷۱۷۸۴

آدرس ایمیل: info@taksetarehiranian.com